Výměníky tepla a nádoby mají různé podoby, válcovitý tvar nebo obsahují různé křivky a výstupy. Pro vyplnění všech rohů bez vzduchových mezer je nejlepší použít izolaci z pružných drátěných desek. U větších vysokotlakých nádob můžete podle požadovaných teplot použít také desky z minerální vlny různé hustoty.

Způsob připevnění izolace závisí na tom, zda je přípustné navařování na povrch nádoby, či nikoliv. Pokud to možné není, je nejsnadnější volbou použít svařované čepy, avšak je možné izolaci připevnit i pomocí ocelových pásků.

V případě použití drátěných desek je nutné zajistit požadovanou podpěru pláště pomocí konstrukcí, např. nosných kroužků, aby nedošlo ke zborcení izolace.

Pressure vessel insulated with PAROC Pro Wired Mat, fixed with steel bands 

Pro výměníky tepla a nádoby s maximálními teplotami okolo 200 - 300 °C doporučuje společnost Paroc následující řešení:

• použijte dvouvrstvou izolaci pomocí drátěných desek PAROC Pro 100 kg/m3,

• spoje drátěné desky spojte ve vzdálenosti menší než 100 mm,

• izolaci připevněte ocelovými páskami.