Skladovací nádrže různých tvarů a velikostí jsou nedílnou součástí mnoha průmyslových procesů. Teplota materiálu uloženého v nádržích se může významně měnit od jednoho procesu k druhému. Tepelná izolace snižuje tepelné ztráty na minimum a udržuje správnou teplotu obsahu nádrže, aby procesy mohly efektivně fungovat.