Společnost Paroc nabízí energeticky úsporná a udržitelná řešení pro všechny části průmyslových procesů: od kotlů po průmyslové komíny a od potrubí po nádrže.

Zpracovatelský a elektrárenský průmysl vyžaduje dlouhodobá, bezúdržbová a energeticky úsporná řešení izolace. Všechna řešení použitá v procesech musí být spolehlivá, trvanlivá a bezpečná. Důležité je, aby návratnost investice do procesu byla kratší než jeho životnost plánovaná bez ztrát způsobených poruchami.

 
Potrubí je důležitou součástí průmyslových procesů. Potrubím se přepravují obrovské objemy studených a horkých kapalin a cílem je minimalizovat energetické ztráty vznikající při této přepravě. Dobře řešené a efektivně izolované potrubí je předpokladem pro řádně fungující proces. Řešení společnosti PAROC pro průmyslová potrubí poskytují stejnou izolační schopnost rovného potrubí i jeho ohybů, čímž pomáhá udržovat optimální výkon celého potrubí.

Další důležitou vlastností výrobků PAROC je velmi nízký obsah chloridu a fluoridu, což pomáhá minimalizovat riziko vzniku koroze pod izolací.