Konstrukce a instalace tepelné izolace ve stěnách kotlových zařízení na čištění kouřových plynů mají rozhodující význam pro jejich životnost a provozuschopnost.

V průběhu této části procesu je teplota kouřových plynů obvykle nižší než 200 °C. Instalace tepelné izolace pomůže zabránit vychládání vnitřních stěn pod bod, kdy kyselina obsažená v kouřových plynech začíná kondenzovat a vytvářet korozivní usazeniny. Zejména dobře izolujte nosné konstrukce, aby nedocházelo k vytváření tepelných mostů.

Kritická místa, např. nosné konstrukce stěn, adhezní plochy a kontrolní kryty, můžete účinným způsobem izolovat pomocí vícevrstvé izolace s přesahujícími lemy, které zajišťují dostatečnou těsnost izolace. Desky se obvykle používají pro obě vrstvy, ale je možná i jejich kombinace s drátěnou výztuhou.

Electrostatic precipitator insulated with PAROC Pro Slabs

Pro zařízení a filtry nabízí společnost Paroc následující řešení:

• použijte dvouvrstvou izolaci pomocí desek PAROC Pro 80 kg/m3,

 
• izolaci připevněte svařovanými čepy.

Desky PAROC Pro zajišťují vynikající tepelnou izolaci v teplotním rozsahu kouřových plynů, mají nízkou propustnost vzduchu, jsou odolné proti vlhkosti a střešní desky PAROC Pro nabízejí pro střešní konstrukce dobrou pevnost v tlaku.