Energetická úspora

Urychlování změn klimatu a zvyšování cen energie znamená, že zlepšení energetické účinnosti v budovách je důležitější než kdy jindy.

Budovy mají obrovský potenciál úspor energie. Například, dobře izolovaný dům používá pouze 20% energie, která je potřebná k vytápění standardního domu.

Nejdůležitějším faktorem, aby se budova stala energeticky efektivní, je její izolace, která může činit až 75% z celkového potenciálu snižování spotřeby energie budov, což znamená přibližně 460 milionů tun oxidu uhličitého (CO2) za rok. 

Energeticky úsporné budovy jsou rozděleny do čtyř kategorií: nízkoenergetické, pasivní, nulové a plus energetické stavby. Pasivní domy jsou často optimálním řešením při posuzování celého životního cyklu budovy.

Konstrukce energeticky účinných budov jsou o něco silnější a kompaktnější než u běžných domů. Kromě izolace energetická účinnost budovy závisí na několika proměnných, jako je celková plocha oken domu, množství slunečního záření, které dostává a druh větracího systému, který používá.

Zdroj: CEPS, EURIMA, VTT

Energeticky chytrý dům PAROC je moudrá investice. 

 • Při stavbě energeticky úsporné budovy je vliv na stavební náklady na výstavbu jen + 0-5% ve srovnání se standardní budovou (podle VTT, Technického výzkumného centra Finska).
 • Tržní cena energeticky chytrého domu je přibližně o 10-30% vyšší než cena standardního domu.
 • Energeticky chytré domy mohou ušetřit 30.000-50.000 eur v průběhu 25 let (odhad VTT).
 • Izolace z kamenné vlny je jednoduchý a nákladově efektivní způsob pro úsporu energie a ochranu životního prostředí. Také snižuje náklady na vytápění, umožňuje přívod čerstvého a zdravého vzduchu dovnitř a činí stavbu zvukotěsnější.

Kamenná vlna je skvělý izolant.

 • Jeden metr krychlový kamenné vlny se skládá z 95-98% vzduchu a je dobře známo, že statický vzduch má velmi nízký součinitel tepelné vodivosti.

 

Kamenná vlna má vynikající odolnost proti vodě a vlhkosti

 • Kamenná vlna PAROC velmi dobře odpuzuje vodu. Narušuje kapiláry a neabsorbuje vodu. Voda si může vynutit svou cestu do desek, pokud je aplikován dostatečný tlak. Deska vlhké kamenné vlny vysychá rychleji díky propustné struktuře kamenné vlny.
  Krátkodobá nasákavost, WS, (Wp) < 1 kg/m² (EN 1609) 
  Dlouhodobá nasákavost (částečné ponoření), WL(P), (Wlp) < 3 kg/m² (EN 12087)
 • Kamenná vlna PAROC má vysokou propustnost vodních par. Ke kondenzaci nedochází v izolaci.

 

 Oddolnost proti vlhkosti