Firma Paroc vyvinula speciální řešení pro izolaci kolen, které funguje stejně účinně jako izolace rovného potrubí vytvořené z izolačních pouzder firmy PAROC Section. Segmenty a kolena PAROC Pro Segment and PAROC Pro Bends jsou prefabrikované izolační součásti speciálně konstruované pro izolaci kolen u průmyslových potrubích.

Rozměrově přesné prefabrikované izolační díly pro kolena zlepšují kvalitu izolace potrubí. Instalace segmentů a kolen PAROC Pro Segment and Bends je technicky efektivní, rychlý a ekonomický způsob izolace kolen. Zbytečné tepelné ztráty se minimalizují, protože není zapotřebí výztuh a vzpěr, náklady na montáž se sníží.