Požár

V souvislosti se zvýšením nároků na energetickou účinnost budov a inženýrských síti bude izolace získávat na významu. Silnější vrstvy hořlavé izolace mohou do značné míry zvětšit požární zatížení budov, takže výběr izolačního materiálu má velký vliv na požární bezpečnost budov.

Minerální vlna (kamenná) PAROC je nehořlavým materiálem

  • Výrobky společnosti PAROC z kamenné minerální vlny jsou v 96 až 98 procentech vyrobené z přírodní vulkanické horniny a malého množství organického pojiva (přibližně 2 až 4 %), které se přidává ve výrobním procesu. Suroviny jsou obvykle dobrým ukazatelem vlastností materiálů. Kamenná minerální vlna nehoří, protože je vyrobená s anorganických materiálů.

  • Kamenná minerální vlna PAROC je unikátním spojením dokonalých tepelných a akustických vlastností izolace s požárními vlastnostmi.
    Používá se v případech, kdy v souvislosti s různými aspekty izolace byly stanovené výjimečně vysoké požadavky, jako v případě stavby lodí nebo jaderných elektráren.

Kamenná minerální vlna PAROC má třídu Euro A1 a splňuje nejvyšší evropské požadavky spojených se zařazením do požární stupnice

Celkové vzplanutí je spontánním vzplanutím horkých plynů a kouře, které mohou způsobit nekontrolovatelné šíření požáru. V případě celkového vzplanutí se může míra úmrtnosti zvýšit dokonce o 300 procent a malý požár se může změnit ve velkou pohromu.

Reakce materiálu na oheň je stanovená podle evropského systému klasifikace v rámci Euro stupnice, a rozdělovaná do tříd A1 až F. Zmíněná klasifikace je založená na vlastnostech materiálu jak se projevuji pod vlivem ohně. Klasifikace zahrnuje rozptýlení energie, tvorbu kouře a hořících kapek. Použitím této klasifikace je možné posuzovat podíl materiálu na šíření se ohně a kouře, a také zjistit zda je možné, aby se materiál zapříčinil celkovému vzplanutí. Nehořlavé materiály a výrobky (A1 a A2) nezpůsobují náhlé vzplanutí. Výrobky PAROC z minerální vlny (kamenné) bez povrchové úpravy jsou zařazované do třídy Euro A1, oproti tomu produkty potažené vrstvou hliníkové fólie nebo povlakem ze skleněného vlákna jsou zařazované do třídy Euro A1 nebo A2-s1, d0 (EN ISO 13501-1), co znamená, že nepřispívají k šíření ohně. Sendvičové panely PAROC jsou také zařazované do třídy Euro A2-s1, d0.

Before and after fire

Obrázek: Minerální vlna (kamenná) před a po vystavení vysoké teplotě, dosahující 750°C (EN ISO 1182).

 

Izolace pro akustické a ostatní účely, která svým konstrukčním řešením vystavuje výrobky účinkům plamene, musí splňovat požadavky na bezpečnostní ochranu a to s ohledem na zážeh, šíření plamenů a vznik ohně a hořících kapek. Výrobky společnosti PAROC splňují ty nejpřísnější požadavky stanovené pro povrchové vrstvy, co znamená, že je možné použit tyto výrobky ve všech částech budovy, včetně chodeb a technických místnosti.

 

Minerální vlna (kamenná) PAROC udržuje své vlastnosti dokonce při teplotě 1 000⁰C

Požární odolnost poukazuje, jak tento materiál zabraňuje šíření plně rozvinutého požáru z jedné místnosti do druhé.

Kamenná minerální vlna PAROC je charakteristická výjimečně vysokou teplotou tání, která činí přibližně 1 000 ⁰C, co znamená, že poskytuje dlouhodobou ochranu stavebních konstrukci. Vysoká teplota tání způsobuje, že minerální vlna PAROC je ideálním materiálem pro použití v místech, které vyžaduji určitou úroveň ohnivzdornosti, například:

  • V závislosti na kvalitě oceli přijde zatížená ocelová konstrukce o svou odolnost při teplotách kolem 450 až 550°C. S požární ochranou PAROC může ocel čtyři hodiny odolávat působení ohně. 

  • Protipožární přepážka sestavená z PAROC panelů, může v případě požáru zachránit život, majetek a životní prostředí. Panelové konstrukce PAROC splňují požadavky na ohnivzdornost do čtyř hodin ve stěnách a do jedné hodiny ve stropech. 

  • Interiérové příčky musí zabraňovat šíření ohně z jedné požární zóny do druhé. Požární odolnost příček může být významně zlepšená díky použití v jejích konstrukcích kamenné vlny PAROC. 

  • Cílem zabránit šíření požáru přes protipožární přepážky je nutné projektovat průchod inženýrských síti (např. kanály a vodovody) způsobem, který zaručí, že ohnivzdornost rozdělující konstrukce nebude zeslabená. Izolace musí zabránit převedení tepla z horké na studenou stranu. Pokud jsou inženýrské sítě a průchody izolované kamennou vlnou PAROC, získají tak obsluhu nevyžadující protipožární ochranu a to na celou dobu provozu budovy.