Ventily a příruby jsou součástí průmyslových potrubí, které obvykle zvyšují riziko tepelné ztráty. Aby se zabránilo zbytečným tepelným ztrátám, tepelně izolujte ventily a příruby pomocí samostatného obalu ventilu.

Doporučená izolace pro obal ventilu je rohož na síťce PAROC Pro Wired Mat s kašírováním hliníkovou fólií, protože je flexibilní a snadno se instaluje na kulaté nebo obdélníkové plochy.

Servis a údržba se provádí snadno povolením izolace. Pak můžete dát stejný obal ventilu s izolací zpátky na původní místo.

Valve insulation box 

Pro ventily a příruby Paroc doporučuje používat 100 kg/m3 rohož na síťce PAROC

Pro Wired Mat s obložením hliníkovou fólií.