TZB-HVAC systémy v budovách hrají celou řadu rolí. Řešení PAROC zahrnují nehořlavá a energeticky účinná izolační řešení pro všechny části TZB-HVAC systému; od topení a vodovodního potrubí po kouřové a výfukové potrubí a od vzduchotechniky po ventilační potrubí.

Vzduchotechnické systémy musí být izolovány pomocí řešení, které poskytuje dobré tepelně izolační vlastnosti, stejně jako protipožární ochranu a snížení hlučnosti v případě potřeby.

TZB-HVAC produkty PAROC s kašírováním hliníkovou fólií také pomáhají zabránit kondenzaci, což je další klíčovou úlohou dobře fungující izolace. Kondenzace způsobuje poškození potrubí a okolních konstrukcí a zařízení.

Řešení kamennou vlnou PAROC zajišťuje bezúdržbovou tepelnou, zvukovou a protipožární izolaci, která trvá po celou dobu životnosti budovy.