Mechanická stabilita

Jedním ze základních stavebních požadavků v Nařízení o stavebních výrobcích (CPR) je mechanická odolnost a stabilita (Interpretační dokument 1). Mechanické vlastnosti stavebních prvků jsou stanoveny v souladu s Eurokódem 1990: 2002 Zásady navrhování konstrukcí.

Mechanická odolnost a stabilita se týká stability celého objektu. Zatížení braná v úvahu při návrhu budovy zahrnují pravidelné zatížení a užitečné zatížení, zatížení větrem, zatížení sněhem a zatížení zemětřesením.

U tepelné izolace závisí požadavky na mechanickou pevnost na aplikaci. V označení CE produktů pro konkrétní aplikaci se potřebné vlastnosti mechanické pevnosti testují a jsou zahrnuty v označení CE. Požadavky na úroveň mechanické pevnosti každé nemovitosti jsou uvedeny v národních stavebních předpisech.

Vice na >>

http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation/

Kamenná vlna PAROC má výborné mechanické vlastnosti

Kamenná vlna je vysoce účinný materiál, díky své unikátní konstrukci, která zajišťuje dobrou odolnost proti mechanickým vlivům. V závislosti na orientaci vláken jsme schopni vybavit různé produkty různými mechanickými vlastnostmi.

 

Kamenná vlna PAROC je odolná izolace

Kamenná vlna je anorganický materiál, který udržuje svůj tvar a rozměry ve všech podmínkách. Proto je životnost mechanických vlastností výborná a degradace únosnosti při použití je nízká.