Knowhow

Vstupní suroviny výrobku jsou obvykle dobrým indikátorem jeho vlastností. Kamenná vlna se vyrábí z vulkanických kamenů, obvykle čedič nebo gabro, anortozit a dolomit které tvoří 96-98% vlastní hmotnosti vlny. Zbývající 2-4% kamenné vlny je organické pojivo. Tímto pojivem je obvykle fenol-formaldehydová pryskyřice, která vyžaduje vytvrzování za zvýšených teplot. Kamenná vlna se vyrábí tavením kamenů v kuplové nebo peci při teplotě 1500 °C. Jako zdroj tepelné energie se používá koks.

Výroba kamenné vlny má několik fází:
  • Tavení kamenů při vysoké teplotě
  • Rozvláknění výsledné viskózní taveniny do jemných vláken
  • Přidání malého množství spojovacích materiálů (olej a pryskyřice)
  • Stlačení primární rohože na požadovanou objemovou hmotnost a opětovné zahřátí na teplotu potřebnou k vytvrzení pryskyřičného pojiva
  • Řezání nebo tvarování rohože z kamenné vlny do požadovaných rozměrů a tvarů
Suroviny/kameny používané v Parocu 

 

Výroba kamenné vlny

Kamenná vlna se nařeže na požadovanou velikost a tvar - například na pásy, desky - nebo se připraví pro přidání jiných produktů.

Díky její úžasné pružnosti lze minerální vlnu stlačit pro snížení jejího objemu během balení, takže je levnější a jednodušší na dopravu a manipulaci.

Odpad, jako jsou odřezky, se recykluje do výrobního procesu, což snižuje energetické vstupy a požadavky.

Plyny z výrobních procesů se čistí ve filtrech a dohořívacích hořácích, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí.

 

Díky přírodním, trvanlivým a nehořlavým surovinám má kamenná vlna jedinečnou schopnost:

  • Šetřit energii
  • Minimalizovat znečištění
  • Snižovat hluk
  • Snižovat riziko požáru
  • Chránit životy a majetek v případě požáru

Podívejte se na video s názvem "Příběh minerální vlny" od Eurima (Evropské sdružení výrobců izolací)

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.