Zpracovatelský průmysl vyžaduje přenos velkých objemů vzduchu a jiných plynů. Například horké kouřovody v elektrárnách a ventilační procesy u papírenských strojů představují obrovská množství energie, kterou je nutno rekuperovat. Je nutné, abyste kvůli zajištění provozuschopnosti a ekonomické účinnosti vašeho provozu měli teploty pod kontrolou.

Plyny uvnitř kouřovodů dosahují teploty až 300 °C. Plyny mohou obsahovat síru a jiné korozivní látky. Aby nedocházelo k poklesu povrchové teploty na bod, kdy plyny začínají kondenzovat a tvořit korozivní kyselé usazeniny, instalujte do nosné konstrukce kouřovodů tepelnou izolaci.

Vysoká rychlost proudění, kolísání teplot a tlak, společně se samotnou velikostí kouřovodů a zařízení, vyžadují vysokou mechanickou pevnost konstrukcí. U kouřovodů doporučuje společnost Paroc použít dvouvrstvou izolaci, aby nedocházelo k tepelným mostům, které zvyšují riziko vzniku koroze. Obě vrstvy jsou obvykle z desek, ale lze i kombinovat desky s drátěnými deskami. Optimální izolační materiál závisí na teplotách a typu příslušného kouřovodu.

Flue duct insulated with PAROC Pro Slabs 

Pro kouřovody doporučuje společnost Paroc následující řešení:

• použijte jednu nebo dvě vrstvy izolace z desek PAROC Pro 80 kg/m3,

• izolaci připevněte pomocí svařovaných čepů.

Desky PAROC Pro poskytují vynikající tepelnou izolaci při vysokých teplotách a vysokou mechanickou pevnost. U potrubí obdélníkového průřezu se snadněji instalují klasické izolační desky, ale lze použít i drátěné desky.

Kouřovody se snadno izolují pomocí desek, ať už v jedné či několika vrstvách. Desky se připevňují čepy a podložkami.