Stavební předpisy

Pro projektanta je stejně důležitá schopnost vybrat si výrobky se správnými vlastnostmi pro požadovaný výkon a použití, na které bude spolehnutí, jako výběr správného konstrukčního řešení pro stavební plán.

Směrnice o stavebních výrobcích a označení CE tento výběr výrobků pro projektanty usnadňují. Pokud se vlastnosti různých stavebních výrobků zkoušejí dle týchž zkušebních norem, je mnohem snazší srovnávat jejich výkonnost.

Stavebně izolační výrobky společnosti PAROC nesou označení CE již od roku 2002, kdy vyšla norma EN 13162 „Tepelně izolační výrobky z minerální vlny”. Od té doby jsou všechny výrobky spadající do rámce této harmonizované normy EN zkoušeny a podle toho i opatřovány značkou CE.