Paroc poskytuje efektivní řešení pro všechny požadavky na izolaci potrubí. Jaké řešení izolace je správné pro vaše potřeby, závisí na provozní teplotě potrubí. Izolační pouzdro se neprověsí v průběhu času, takže jeho tloušťka a izolační vlastnosti zůstanou konzistentní po celou dobu životnosti potrubí. Paroc vždy doporučuje potrubní pouzdra pro průmyslová potrubí.

Izolační řešení pro potrubní úseky může snížit tepelné ztráty alespoň o 25% -30% ve srovnání s izolací rohoží na síťce o stejné tloušťce, která vyžaduje nosnou konstrukci na podporu opláštění. Nosná konstrukce vytváří výrazný tepelný most uvnitř izolace. Pokud je určitá maximální tepelná ztráta základem dimenzování izolace na potrubí, použití potrubních pouzder snižuje výrazně tloušťku izolace. Podívejte se na srovnání tepelného toku na konci stránky.

Řešení PAROC Pro Lock

Při použití produktu PAROC Pro Lock stačí jedna vrstva izolace na náhradu dvou vrstev potrubních pouzder (tloušťka 80-160 mm). Doba instalace je kratší, což znamená, že lešení a další vybavení je potřebné na kratší dobu, a obecně jsou provozní a mzdové náklady nižší. Celkové snížení nákladů se rovná asi 20% -30%.

Při použití produktu PAROC Pro Lock stačí jedna vrstva izolace na náhradu dvou vrstev potrubních pouzder (tloušťka 80-160 mm). Doba instalace je kratší, což znamená, že lešení a další vybavení je potřebné na kratší dobu, a obecně jsou provozní a mzdové náklady nižší. Celkové snížení nákladů se rovná asi 20% -30%.

Dvojitá vrstva (Double layer - DL)


Když jsou zapotřebí dvě izolační vrstvy a tloušťka izolace je více než 160 mm, doporučujeme zvolit DL výrobky. DL výrobky vám poskytnou hotové řešení, které zahrnuje dvě potrubní pouzdra, která jsou dimenzována tak, aby do sebe zapadaly. DL výrobky jsou baleny do sebe a dodávají se společně, což znamená úsporu díky efektivnější logistice na místo instalace