Betonové komíny s kruhovými vnitřními ocelovými průduchy, běžné v průmyslových závodech, vyžadují izolaci.

Tepelná izolace zabraňuje poklesu povrchové teploty vnitřních ocelových průchodů na bod, kdy plyny začínají kondenzovat a vytvářet korozivní kyselé usazeniny. Prevence koroze prodlužuje životnost komínu.

Drátěné desky jsou pružné a snadno se instalují na velké kruhové ocelové průduchy. Pozinkovaná síť usnadňuje montáž a zabraňuje zborcení izolace. Obložení hliníkovou fólií chrání povrch izolace před prachem a poskytuje příjemné a bezprašné prostředí pro provádění prací údržby uvnitř komínu.

Steel channels insulated with aluminium foil faced PAROC Pro Wired Mats 

Pro průmyslové komíny společnost Paroc doporučuje následující řešení:

• použijte drátěné desky PAROC Pro 100 kg/m3 obložené hliníkovou fólií,

• izolaci připevněte ocelovými páskami.