Vysoké teploty a speciální konstrukce kotlů v elektrárnách kladou společně s potřebou dosahování optimální účinnosti celé elektrárny celou řadu náročných požadavků na řešení izolace.

Řešení kotlů a izolace musí umožňovat tepelnou roztažnost. Kryty a vedení kotlů jsou z důvodu tepelné roztažnosti a vibrací neustále v pohybu. Připojená zařízení, např. hořáky a ventilátory, způsobují vibrace. Kromě velmi vysokých teplot kotle se mohou teploty různých částí konstrukce významně lišit.

Vhodné řešení izolace snižuje tepelné ztráty kotle a předchází přehřátí kotelny, což vše zvyšuje účinnost kotle. Zvolte řešení izolace podle typu kotle a specifikace kotle od výrobce. Podle norem musí být kotle izolované dvěma až třemi vrstvami izolace, přičemž celková tloušťka izolace musí být 200 - 300 mm.

Při prvním spuštění kotle po jeho zaizolování by neměla rychlost zahřívání kotle přesáhnout 50 °C za hodinu.

 

Stěny trubek kotle

Aby byla zajištěna pevná a dostatečně silná izolace, je nutné kvůli vysokým teplotám instalovat dvě až tři vrstvy izolace. Při instalaci izolace je nutné věnovat pozornost i vibracím.

Izolační materiál musí být pružný, aby zaplnil všechny mezery a umožnil tepelnou roztažnost. Mezi izolační vrstvy vložte hliníkovou fólii, která zabrání tepelnému sálání uvnitř izolace. Výrobky PAROC z minerální vlny mají dobré tepelné vlastnosti a odolávají velmi vysokým teplotám, včetně velkým rozdílům teplot v různých částech kotle. 
 

Boiler pipe wall 

Pro stěny trubek kotle doporučuje společnost Paroc následující řešení:

• použijte dvě vrstvy drátěných desek PAROC Pro 120 mm 100 (nebo 130) kg/m3, obložené hliníkovou fólií; další možností je pro horní vrstvu použít desky PAROC Pro 80 kg/m3,

• izolační konstrukce je obvykle obložená vlnitým plechem nebo hliníkovým pláštěm,

• izolaci stěn potrubí připevněte čepy přivařenými ke stěně potrubí.

 

Plášť kotle

V horních částech kotlů se nachází řada potrubních spojů. Tyto potrubní spoje zaizolujte speciální izolační konstrukcí pro pláště kotle.

Hlavní konstrukce se skládá z plochých tyčí a velmi silné ocelové sítě a obvykle se izoluje drátěnými podložkami nebo drátěnými podložkami a deskami. Celá konstrukce je obložena silnými ocelovými vlnitými plechy. Ocelové plechy v horní části unesou tíhu pracovníků údržby.

Boiler penthouse

Pro plášť kotle doporučuje společnost Paroc následující řešení:

• použijte dvě vrstvy drátěné desky PAROC Pro 120 mm 100 (nebo 130) kg/m3, obložené hliníkovou fólií, další možností je jako horní vrstvu použít desky PAROC Pro 80 kg/m3,

• izolaci připevněte čepy a podložkami.