Můžete minimalizovat spotřebu energie a dopravit veškerou energii drženou v systému do zamýšleného cíle s odpovídající izolací z hlavních složek ve vašem ventilačním systému a rozvodném potrubí. Obvykle se zařízení izoluje při výrobě a nepotřebuje žádnou další izolaci na stavbě.

Ventilační stroje potřebují vnitřní tlumení, aby se zabránilo šíření zvuku ze zařízení přes potrubí. Můžete také potřebovat tepelnou izolaci a v některých případech i izolaci proti kondenzaci.

Ventilation equipment

Pro vnitřní izolaci ventilačních strojů Paroc doporučuje následující řešení:

  • Použijte desky PAROC InVent s kašírováním G5
  • Kašírování G5 lze čistit nylonovým kartáčem, takže údržba je snadná.

Pokud je ventilační stroj izolován izolaci umístěnou mezi dvěma kovovými deskami, doporučené výrobky jsou desky PAROC InVent s N-kašírováním

Izolace proti kondenzaci

Při umístění v chladném prostoru musíte tepelně izolovat ventilační zařízení s cílem zachovat jeho účinnost a udržet správnou teplotu vzduchu. Izolace by měla také chránit před kondenzací. HVAC rohože a desky PAROC s kašírováním hliníkovou fólií jsou také vhodné pro tento účel.