Kouřové a výfukové potrubí je často vystaveno velmi vysokým teplotám a proto vyžadují nehořlavou izolaci s vysokou odolností. Izolace si musí udržet své vlastnosti i při vysokých teplotách.

Výfukové potrubí

Generátory se používají jako rezervní systémy napájení - například v nemocnicích - na zajištění napájení během výpadku elektrického proudu. Výfukové potrubí motoru pohánějícího generátor je zahřáté na vysoké teploty od výfukových plynů. Musíte dávat pozor nejprve na požární bezpečnost, když si vybíráte izolační materiál pro výfukové potrubí. Ujistěte se, že izolace má dobrou pevnost v tlaku a drží svůj tvar a to i při vysokých teplotách.

Určete tloušťku izolace podle maximální povolené povrchové teploty výpočtovým programem firmy Paroc PAROC Calculus.

Ocelové komíny

Komíny jsou jednou z nejnáročnějších konstrukcí v budově, pokud jde o požární ochranu. Paroc doporučuje použít vyrobené komíny, protože mají izolaci již nainstalovanou a jsou zkoušeny podle příslušných zkušebních metod a schváleny místními požárními orgány. Produkty PAROC používají mnozí výrobci ocelových komínů.

Steel structure chimney

Produkty PAROC poskytují vynikající tepelnou izolaci potrubí a fungují jako protipožární ochrana pro celou budovu.

Izolace prodlužuje životnost potrubí tím, že brání ochlazení spalin do bodu, kdy by kondenzovaly a zanechávaly agresivní usazeniny na vnitřním povrchu potrubí.

Požadavky a řešení pro kouřové a výfukové potrubí se liší v různých zemích. Prosím, poraďte se se svým místním zástupcem firmy Paroc, zda tyto výrobky jsou vhodné pro vaši zemi.