Potrubí jsou nedílnou součástí TZB-HVAC systémů. Izolujte potrubí, aby jste snížili spotřebu energie a provozní náklady. Pro udržení teploty vody ve správném rozpětí potřebují vaše potrubí tepelnou izolaci.

Řešením firmy Paroc pro izolaci všech TZB-HVAC potrubí zahrnuje potrubní pouzdra kašírovaná hliníkovou fólií a tvarovku PAROC AluCoat T, což je prefabrikovaný izolační prvek pro kolena.