Klasifikace emisí stavebních materiálů

Pro dosažení lepší kvality vzduchu v budovách musí výrobky určené pro použití v budovách a vnitřních prostorech splňovat přísné chemické emisní limity, které přispívají k vytváření zdravějších interiérů. Cílem dobrovolného klasifikace emisí je podporovat rozvoj a využívání stavebních materiálů s nízkými emisemi.

Klasifikace emisí je zaměřena na konkrétní produkty
Všechny materiály mají emise na nějaké úrovni - i čistě přírody materiály mají emise. Stavební materiály a interiérové dekorace vypouštějí různé chemické látky do ovzduší v uzavřených prostorách. Klasifikace emisí stavebních materiálů představuje emisní požadavky na použité materiály s ohledem na dobrou kvalitu ovzduší uvnitř budov. Třída M1 znamená nízké emise.

Klasifikace M1 se používá pouze ve Finsku. Nadace stavebních informací RTS vede a zveřejňuje adresář současně klasifikovaných produktů a držitele práva na užívání na svých internetových stránkách.

Systém nepovinného označování

“Klasifikace emisí stavebních materiálů je systém dobrovolného označování otevřený pro všechny výrobce, dovozce a vývozce stavebních výrobků. Klasifikace neruší oficiální stavební předpisy nebo jejich výklad. Nicméně mnoho developerů, architektů a inženýrů podporuje výrobky klasifikované podle M1 při výběru materiálů pro své projekty. Finská asociace vlastníků budov a stavebních klientů (RAKLI), Finská asociace architektů (SAFA) a Finská asociace poradenských firem (SKOL) doporučuje svým členům klasifikační systém, aby podpořila kvalitní stavebnictví.“

Přečtěte si více o kritériích klasifikace M1 na >>

internetové stránce Nadace stavebních informací RTS . Zde také najdete všechny klasifikované stavební výrobky.