Zelené stavební normy a štítky

Důrazně podporujeme úsilí o zlepšení udržitelnosti zastavěného prostředí. Přístup s důrazem na životní cyklus zaručuje dlouhodobé a komplexní hodnocení a bere v úvahu energetickou účinnost budovy během její životnosti, tj. energii, která se uspoří. Podporujeme hodnocení udržitelnosti založené na normách CEN a ISO.

Technická komise CEN 350 připravuje normu „Udržitelnost stavebních prací". K dispozici jsou také normy ISO o posuzování životního cyklu a prohlášení o environmentálních produktech. 

Vice na >>

http://www.cen.eu 
http://www.iso.org

Dobrovolné systémy hodnocení

Pomocí systému hodnocení budov mohou investoři, úřady a uživatelé tyto nemovitosti srovnávat na základě jednotné metodiky. Systémy hodnocení umožňují transparentnost při prokazování účinnosti v průběhu celé životnosti. Systémy hodnocení umožňují vyhodnotit budovu na základě ukazatelů v různých kategoriích. Ukazatele mají dány v národních i mezinárodních předpisech prahové hodnoty. Použitím koeficientů jsou ukazatele shrnuty a vyjadřují celkového hodnocení projektu.

Řada zemí zřídila Rady pro šetrné budovy, které jsou zodpovědné za ekologickou certifikaci budov. Tyto národní rady založily Světovou radu pro šetrné budovy, díky níž si vyměňují zkušenosti a učí se od sebe navzájem. 

Odkazy >> 

http://www.worldgbc.org 

PromisE

PromisE je finský systém pro posuzování a klasifikaci životního prostředí pro nové i stávající budovy. Systém zahrnuje čtyři hlavní kategorie: zdraví uživatelů, spotřeba přírodních zdrojů, zatížení životního prostředí a rizika pro životní prostředí. Následující tabulka uvádí kategorie a ukazatele pro nové budovy. 

Vážená hodnota ukazatele Kancelářské budovy Obytné budovy 
Zdraví uživatelů

25

25

Spotřeba přírodních zdrojů 30 30 
Zatížení životního prostředí 35 35
Rizika pro životní prostředí 10 10

 

BREEAM

BREEAM je zkratka pro Building Research Establishment Environmental Assessment Method – metodu environmentálního hodnocení budov. Využívá uznávaná měřítka výkonu, která se porovnávají podle stanovených kritérií, a hodnotí tak specifikaci budov, jejich design, konstrukci a použití. Použitá měřítka představují širokou škálu kategorií a kritérií od energie až po ekologii. Patří mezi ně aspekty týkající se využití energie a vody, vnitřního prostředí (zdraví a pohody), znečištění, dopravy, materiálů, odpadu, ekologie a řídících procesů.

BREEAM se týká celé řady otázek v oblasti životního prostředí a udržitelnosti, které umožňují developerům, projektantům a stavebním manažerům prokázat environmentální vlastnosti svých budov klientům, plánovačům a dalším. BREEAM používá jednoduchý bodovací systém založený na vědeckých důkazech. To má pozitivní vliv na projektování, výstavbu a řízení budov a definuje a udržuje technickou úroveň se zajištěním a certifikací kvality.

BREEAM se používá v celé řadě formátů, od programů pro jednotlivé země, které jsou upraveny pro místní podmínky, až po mezinárodní systémy určené pro certifikaci jednotlivých projektů kdekoli na světě. 

Vice na >>

BREEAM 

  LEED

  LEED, neboli Leadership in Energy and Environmental Design (Vedení v oblasti energetiky a životního prostředí), je systém hodnocení navržený radou pro šetrné budovy Spojených států s cílem hodnotit environmentální vlastnosti budov a podpořit transformaci trhu směrem k udržitelnému designu. Systém je založen na kreditech, což umožňuje projektům získávat body za opatření šetrná k životnímu prostředí přijatá v průběhu výstavby a užívání budovy.

  Budova k získání certifikace vyžaduje alespoň 40 bodů. Systém dále rozlišuje stříbrnou úroveň (50-59 bodů), zlatou úroveň (60-79 bodů) a platinovou úroveň (80-110). Úrovně odpovídají počtu kreditů získaných v ekologických kategoriích: udržitelné staveniště, šetrné využívání vody, energie a atmosféra, materiály a zdroje a kvalita vnitřního prostředí. LEED může také udělit body např. za inovativní design a za vlastnosti materiálů.

  Certifikace LEED, kterou zajišťují třetí strany, tak klientovi a široké veřejnosti poskytuje důkaz o tom, že bylo dosaženo environmentálních cílů a že budova funguje tak, jak bylo navrženo. Získání osvědčení umožňuje také získat některou z rostoucího počtu vládních pobídek a může pomoci zvýšit zájem tisku o projekt. 

  Vice na >>

  http://www.gbci.org