Hnací mechanizmy EU

Budovy v EU spotřebovávají 40 % veškeré energie. Na úrovni politik EU tento potenciál k úsporám energie vedl k přepracování směrnice o energetické účinnosti budov (2010) a směrnice o energetické účinnosti, která prochází schvalovacím procesem. V odvětví stavebnictví se stále zvyšuje důraz na zlepšování energetické účinnosti nových staveb i stávajícího stavebního fondu.

Vedle energetické náročnosti budov je prioritní záležitostí udržitelná spotřeba. Politiky EU, jako je nařízení o stavebních výrobcích, směrnice o ekodesignu a ekologické veřejné zakázky spolu s novými normami pro udržitelnost ve výstavbě (CEN TC 350) a štítky externích společností pro klasifikaci staveb a produktů, vedou stavebnictví směrem k udržitelnější výrobě a provozu.

Průmysl je silně ovlivněn pokračujícími turbulencemi na finančních trzích v EU a na celém světě. Výhled stavebního trhu pro rok 2012 je z ekonomického pohledu velmi problematický. Ekonomické prostředí ztěžuje zavádění nových konceptů a provozních modelů, přičemž majitelé domů velmi hlídají účinné vynakládání krátkodobých výdajů. Ekonomický aspekt udržitelnosti bude mít v příštích několika letech zásadní význam. Pozitivní finanční aspekty úspory energie a vytváření pracovních míst prostřednictvím např. energetických rekonstrukcí nelze v tomto prostředí dostatečně zdůraznit.

Vnitrostátní provádění přepracované směrnice EU o energetické účinnosti budov bude hrát rozhodující roli v tom, jak se budou místní trhy vyvíjet v oblasti energetických rekonstrukcí a využití konceptů EnergyWise ve výstavbě. 

Vice na >>

European Commission: Construction Products Regulation
European Commission: Sustainable and responsible business  
European Commission: Green public procurement 
European committee for standardization: CEN/TC 350 - Standards
Energy performance of buildings