Dopady na společnost

V otázkách udržitelnosti vidíme problémy ve všech třech rozměrech: ekonomickém, environmentálním i sociálním. Při našich vývojových činnostech se snažíme uspokojit všechny požadavky vyplývající z těchto aspektů.

Požadavky na energetickou účinnost nás nutí, abychom aktivně zaváděli stavební, strukturální a materiální koncepty, které tuto potřebu zohledňují jak u nové výstavby, tak při rekonstrukcích. Zlepšujeme také naše činnosti v souladu s těmito požadavky.

Udržitelná spotřeba znamená, že účinné využívání zdrojů bude i nadále hlavní hnací silou v rozvoji našich činností. Výsledkem pro naše zákazníky je menší spotřeba energie a méně emisí do půdy, vody a ovzduší při výrobě našich produktů – a tedy čistší a zdravější životní prostředí.

Společenské efekty

Tři rozměry udržitelného rozvoje jsou hnací silou vývoje.

Podle studie nezávislé neziskové organizace Buildings Performance Institute Europe (BPIE) má renovace evropských budov potenciál vytvořit až 1,1 milionů pracovních míst a uspořit 32 % energie v celé EU.  

Vice na >>

Buildings Performance Institute Europe: Europe's Buildings under the Microscope