Ověřování a certifikace

Infračervené energetické audity

Infračervené kontroly se rychle stávají normou při kontrole budov. Pomocí správných nástrojů a zaškolení mohou kontroloři budov prakticky eliminovat ztráty energie způsobené neúčinnou nebo špatnou konstrukcí. Infračervené kontroly mohou napomoci snížit uhlíkový otisk budovy, což přispěje nejen ke zlepšení životního prostředí, ale rovněž ke snížení nákladů na energii při současném zvýšení bezpečnosti, produktivity a energetické účinnosti.

Energetický audit pomocí infračervené technologie nabízí podrobný pohled na unikání energie v celém rodinném domě nebo komerční nemovitosti. Celá nemovitost se prozkoumá pomocí tepelného infračerveného zobrazovacího zařízení, které označí případná místa úniku vzduchu, chybějící izolace a špatně izolovaná místa na podlahách, stropech a zdech. Osoby provádějící tato šetření vypracují podrobnou písemnou zprávu, ve které budou uvedeny všechny zjištěné nedostatky spolu s doporučeným opatřením k nápravě každého z těchto nedostatků. Ve většině případů tím dojde ke snížení spotřeby energie a účtů za vytápění i chlazení.

Tepelné infračervené zobrazovací zařízení se stalo cenným prostředkem při provádění energetických auditů jak obytných tak komerčních budov. Infračervená kamera má schopnost zobrazovat teplo ve formě vizuálního obrazu, což umožňuje spatřit zdroje plýtvání s energií. Tyto obrazy se začleňují do zprávy o energetickém auditu, a to formou srovnání, kdy budou vedle sebe vždy standardní obrázky místnosti a obrázky z tepelného zobrazovacího zařízení tak, aby čtenář hned přesně viděl, kde dochází ke ztrátě energie.

Tepelné infračervené zobrazování může pomoci s odhalením několika častých energetických problémů. Řádná tepelná izolace v budovách je důležitým faktorem při dosahování tepelného komfortu jeho obyvatelů. Izolace snižuje nežádoucí tepelné ztráty nebo zisky a může snížit spotřebu energie systémů vytápění a chlazení. Na infračerveném snímku níže je chybějící izolace stropu, přičemž digitální snímek napravo žádné problémy neodhaluje.

Unikání vzduchu je dalším významným problémem, který může odhalit infračervený snímek. Dochází k němu, když pronikne venkovní vzduch nekontrolovaně do domu skrz trhliny a otvory. Řádným utěsněním těchto trhlin a otvorů u vás doma může dojít k značnému snížení nákladů na vytápění a chlazení, zvýšení odolnosti budovy a ozdravění vnitřního prostředí.

Měření vzduchotěsnosti

S cílem stanovit, zda je novostavba řádně utěsněna, se provádí tlaková zkouška. Tuto zkoušku je nutno provést před zakrytím vzduchotěsných vrstev a v okamžiku, kdy je stále ještě možné provést opatření pro utěsnění případných netěsností. Při kontrole těsnosti budovy a pronikání vzduchu se provádí tlaková zkouška „Blower Door Test“. Tlaková zkouška typu „Duct Blaster“ se používá pro zkoušku systému vzduchotechniky budovy pro lokalizaci případných netěsností v potrubním vedení.

Foukané dveře