Řízení rizik

Hrozby v případě požáru

Většina velkých firem považuje požár za jednu z hlavních hrozeb, které ohrožují firmu.
Hrozby mohou mít různé podoby. Například:

  • Nabité výrobní rozvrhy jsou citlivé na jakékoliv přerušení ve vlastní nebo subdodavatelské výrobě. 
  • Poruchy počítačů. Ruční ovládání není většinou dostačujícím řešením. 
  • Ztráta budov, strojů a materiálů. 
  • Ztráta speciálního zařízení, které bylo vyráběné a zdokonalované po celá desítiletí. 
  • Ztráta klíčových zaměstnanců a způsobilosti. Riziko, že se zaměstnanci nebudou cítit bezpečně a opustí firmu, pokud průběh jejich činností bude nejistý. 
  • Ztráta příjmů. 
  • Ztráta zákazníků, dobré pověsti a podílu na trhu. 
  • Nepředvídatelné a druhotné náklady. 
  • Příliš velké náklady na pojištění.

Odpovědné osoby musí vyhotovit plán kontroly budov a zajistit jeho implementaci. Je třeba zajistit nejen splnění aktuálních protipožárních požadavků ale brát také zřetel na zájmy majitele nemovitosti, jako je nízká pořizovací cena. Bohužel tento druh střetu zájmů povede většinou ke zhoršení požárního bezpečí.

 

Požární pojištění zaručující hodnotu

Požární pojištění může se vztahovat na budovy, stroje a materiály, stejně tak na ztracené příjmy z důvodu přerušené činnosti.

Požární pojištění může být významnou součástí provozních nákladů. Všechny pojišťovny se shodují, že nehořlavé materiály – například na rovných střechách a stěnách – redukují riziko a ve srovnání s hořlavými materiály zmenšují náklady na pojistné.

Pojišťovací společnosti mohou rozhodovat o výši pojistného s ohledem na mj. druh činnosti, typ budovy a jehí polohy, rizikových faktorů ve výrobě, rizika šíření požáru ze sousedících budov, vlastní statistiky vyplaceného odškodného a mnoha dalších faktorů spojených s trhem. Technické slevy na pojistném jsou také přípustné, pokud byly namontované požární hlásiče, sprinklerové hasicí zařízení a interní zařízení pro hašení požárů.