Požárně bezpečné řešení renovace budov

Nová směrnice o energetické náročnosti budov, která vstoupí v platnost dne 9. července 2012, požaduje, aby členské státy zajistily, že když budovy procházejí větší renovací, energetická náročnost budovy nebo rekonstruované části bude vylepšena s cílem splnit požadavky na minimální energetickou náročnost. (1)

Národní stavební normy jsou zpravidla vytvořeny pro nové budovy. V normách se předpokládá, že jediní lidé na stavbě v průběhu stavebního procesu jsou stavitelé a o bezpečnost těchto lidí se stará dodavatel stavby. V případě rekonstrukce bytového domu může být až 150 lidí, kteří současně žijí na staveništi. Kdo je zodpovědný za bezpečnost těchto lidí?

Vzhledem ke zvýšeným rizikům způsobeným velkým počtem zúčastněných osob musí být renovační programy pečlivě řízeny, aby zajistily, že použití požární bezpečných materiálů má přednost, kdykoli je to možné, a požární bezpečnost není v žádném případě ohrožena, ať už při renovaci nebo později.
Volba stavebního materiálu má velký význam pro požární bezpečnost. Moderní stavební materiály a metody mohou výrazně zvýšit nárůst teploty, a tak podpořit mnohem rychlejší šíření plamenů, stejně jako vytváření více toxického kouře. Doba potřebná pro to, aby malý oheň eskaloval do velkého požáru, je nyní asi jen 3-5 minut, v porovnání s 15 a více minutami v roce 1950. (2) To představuje přímou hrozbu pro schopnost obyvatel opustit budovu bezpečně a znamená mnohem tvrdší výzvu pro hasiče, kteří zasahují po příjezdu na místo.

Značka CE materiálů v různých stavebních systémech (ETA, Evropské technické schválení) umožňuje používat vysoce hořlavé materiály v části systému (např. ETICS, Vnější tepelně izolační kompozitní systémy). Požární zkouška izolačních materiálů v těchto systémech se provádí u koncové aplikace, což znamená, že v ETICS je izolační vrstva pokrytá nehořlavou omítkou během požární zkoušky. Takže požární bezpečnost tohoto systému je založena především na vrstvě omítky, která bude instalována jako poslední.

V procesu renovace se mnoho ochranných konstrukcí a vrstev odstraňuje za účelem usnadnění přístupu a budova je pokryta ochranným materiálem poskytujícím přístřeší pro proces renovace. Za těmito kryty je izolační vrstva zcela bez požární ochrany. Roury, kabely, rozvody a rozvaděče mohou být odhaleny a současně pracovat. Tyto kanály vytvořené kryty a zařízeními mohou vytvářet proudění vzduchu, které urychluje šíření jakéhokoli ohně a toxického kouře do jiných částí budovy, kde může dojít k samovznícení. Tato rizika jsou až příliš často podceňována či dokonce ignorována s tragickými následky.

Používání nehořlavých materiálů a dobře vyškolených montážních firem může pomoci udržet úroveň rizika nízko. Požární klasifikace založená na konečném použití by měla být upravena v národních stavebních normách v případě renovace. Všechny použité vrstvy materiálu by měly být na stejné úrovni bezpečnosti jako hotový systém.

Závažnost velkých požárů je na vzestupu. Šedesát procent evropských občanů bude vystaveno požáru během svého života - je nezbytné, aby požární ochrana byla řešena jako nejvyšší priorita, a to zejména ve velkých objektech s vysokou úrovní obsazenosti, kde jsou naši občané nejvíce ohroženi. 

Více na >>
požární bezpečnost Evropy

(1) Směrnice 2010/31/EU ze dne 19. května 2010
(2) Zdroj – Švédská agentura pro krizové řízení