Hodnocení energetické úspory

Směrnice Energetická náročnost budov (EPBD)

Ve snaze vytvořit skutečně integrovaný přístup uvádí směrnice energetické náročnosti budov (EPBD) čtyři hlavní požadavky na energetickou účinnost pro budovy:

  1. Společná metodika pro výpočet energetické náročnosti budov.
  2. Minimálních normy pro energetickou náročnost nových budov a velkých stávajících budov, které jsou předmětem větší renovace.
  3. Systémy pro energetickou certifikaci nových a stávajících budov.
  4. Nápadné zobrazení tohoto certifikátu a dalších důležitých informací na veřejných budovách.

Podle směrnice musí být certifikáty energetické účinnosti k dispozici v případě stavby, prodeje nebo pronájmu budov. Přepracované znění přijaté v roce 2010 rozšířilo oblast působnosti směrnice tím, že požaduje, aby všechny stávající budovy procházející rozsáhlou rekonstrukcí splňovaly určitá kritéria energetické účinnosti, jelikož původní směrnice stanovila tento požadavek pouze pro budovy větší než 1 000 m². Také stanoví, že certifikát musí být založen na analýzách životního cyklu. Přepracování vyzývá veřejný sektor, aby působil jako hlavní příklad investice do energetické účinnosti v budovách. Uvádí, že:

“Do roku 2018 musí všechny nové veřejné budovy mít téměř nulovou energetickou spotřebu a všechny stávající veřejné budovy nad 500 m² musí být certifikovány a zobrazit certifikáty. Od roku 2015 se bude tento požadavek vztahovat na všechny veřejné budovy větší než 250 m². Členské státy musí zajistit, aby v roce 2020 měly všechny nové budovy spotřebou energie blízkou nule.”

Jak původní směrnice, tak přepracovaná mají za cíl překonat některé překážky na trhu a selhání energetické účinnosti tím, že zajistí, aby rozhodující činitelé měli přístup k informacím, a podněcováním ke zlepšení energetické účinnosti v nových i stávajících budovách. Vliv certifikace je podporován dalšími právními předpisy a certifikace pomáhá zajistit dodržování vyšší shody se stavebními předpisy pro nové budovy. Přepracování konkrétně uvádí, že energeticky úspornější budovy zajišťují lepší životní podmínky a šetří peníze. Odhaduje další úspory z přepracování v roce 2020, 5-6% snížení emisí CO2 ze spotřeby energie v EU.

Certifikát energetické náročnosti

Certifikát energetické náročnosti (EPC), který popisuje úroveň spotřeby energie budovy, je povinný pro všechny budovy při prodeji nebo nájmu podle Směrnice energetické náročnosti budov EU (EPBD). Čím méně energie spotřebuje nemovitost, tím lepší je její energetické značení. Energetické označení budov stalo se povinným v lednu 2008.

Certifikát energetické náročnosti

 

Hlavním cílem energetického značení je snížit spotřebu energie v budovách a snížit negativní vlivy na životní prostředí. Nicméně vytvořilo i jiné pozitivní účinky. Certifikát funguje jako specifikace produktu pro stavbu. Pomáhá vlastníkům nemovitostí, kupujícím nebo budoucím nájemníkům v posouzení jejich energetické účinnosti a očekávaných nákladů na údržbu. Certifikát také uvádí, jaká opatření je třeba přijmout za účelem zlepšení energetické účinnosti a hodnoty nemovitosti.

Energetický certifikát dává nemovitosti klasifikaci energetické účinnosti na stupnici od A do G. Nemovitost ve třídě A má nízkou spotřebu energie a nemovitost ve třídě G má vysokou spotřebu energie. Odpovídající klasifikace již je v provozu po dlouhou dobu například ve vztahu k chladicím zařízením pro domácnost.

U budov skládajících se z více než šesti bytů se energetická účinnost počítá na základě skutečné spotřeby energie. U nově postavených rodinných domů se energetická účinnost počítá na základě spotřeby.

U stávajících rodinných domů a nemovitostí s méně než šesti byty je energetický certifikát nepovinný. Certifikát není požadován pro rekreační obydlí používané méně než čtyři měsíce ročně nebo pro budovy s podlahovou plochou menší než 50 m2.

U nových rodinných domů je energetický certifikát součástí stavebního povolení. Energetický certifikát je požadován, když se stavba začne užívat, prodává se nebo pronajímá.

Certifikát energetické náročnosti platí čtyři až deset let, v závislosti na typu nemovitosti.

EDPB je k dispozici zde »
http://www.epbd-ca.eu/

ESD je k dispozici zde »
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:114:0064:0085:EN:PDF