Energeticky úsporné renovace

Když se dům renovuje, je rozumné současně zvýšit energetickou účinnost (střecha, vnější stěny, základy a podlahy). Přidání energetické účinnosti je jediný aspekt renovace, který se zaplatí sám i s úroky.

Při návrhu nové budovy nebo rekonstrukci stávajícího domu je rozumné být dobře připraven na příchod budoucích požadavků na energetické úspory. Jelikož je každý dům jedinečný, musí se každý projekt energetická renovace pečlivě naplánovat podle konkrétních potřeb domu.

Výrazný potenciál

Z hlediska energetických úspor představuje renovace stávajících budov zdaleka největší potenciál ve stavebním sektoru. Nicméně současně, z technického hlediska, představuje nejnáročnější výzvu. Není možné, aby se energetická účinnost stávající budovy zlepšila na úroveň pasivního domu "normálním" způsobem. Ve většině případů by to nedávalo smysl z ekonomického hlediska.

Přístup po složkách

Místo toho, aby se renovace stávající budovy děla v rámci jediné operace, doporučuje se takzvaná energeticky optimalizovaná renovace. Ekonomika procesu je optimalizována při pohledu na opravu budovy jako sled projektů založených na složkách po celou dobu životnosti budovy. Každá složka - například, fasáda, okna, střechy nebo vzduchotechnika – se modernizuje nebo vymění v optimálním bodě poté, co je její životnost u konce. Pokaždé, když složka prochází renovací, použije se nejlepší dostupná technologie k pozvednutí energetické účinnosti na pasivní úroveň.

Energetická účinnost budovy je více než jen součet jednotlivých složek. Složky komunikují, a proto je důležité podívat se na stavbu jako celek. Vezměme si příklad. Stará okna vybavená vstupy vzduchu v rámech se vymění za moderní a energeticky vysoce úsporná okna, která nemají žádné vstupy vzduchu.
Čerstvý vzduch vstupuje přes jednotku rekuperace a vzduchotechnika se musí odpovídajícím způsobem upravit. To ukazuje, že změna složky může mít vliv na další složku. Proto je nezbytné pečlivé plánování, aby se zabránilo chybám.

V průběhu let několika renovačních projektů založených na složkách se energetická účinnost stávající budovy pozvedne ekonomicky schůdnou cestou na pasivní úroveň. Zároveň se životnost budovy rozšíří udržitelným způsobem.

Pekka Haikonen, manažer pro rozvoj, Paroc, 11. března 2008.