Energeticky úsporné průmyslové procesy

Mnoho průmyslových procesů vyžaduje velké množství tepla a mechanické energie. V Evropské unii se průmyslové odvětví podílí více než 27% na konečné spotřebě energie.

Optimalizace spotřeby energie v průmyslových systémech vede k příznivým dopadům na životní prostředí a úsporám nákladů. V každém průmyslovém procesu nebo zařízení majitelé a provozovatelé chtějí zajistit, aby jejich investice poskytovaly optimální funkčnost, efektivitu a samozřejmě také zisk. Oblasti, kde lze dosáhnout lepší energetické účinnosti a úspor, jsou:

 • Provozní potrubí, zejména vysokoteplotní
 • Tělesa ventilové komory a příruby
 • Stěny a střechy nádrží
 • Tepelné výměníky, tlakové nádoby
 • Kotle
 • Kouřovody
 • Zařízení a filtry
 • Průmyslové komíny
 • Speciální konstrukce
  •  

   Jednoduchým způsobem, jak zvýšit efektivitu a výkonnost provozu, je zajistit, že je dobře izolovaný; minimalizace spotřeby energie a maximalizace efektivní doby životnosti závodu jsou velmi cenné výhody dobře izolovaného provozu. Spotřeba energie se může jednoduše snížit tím, že tepelné ztráty při přenosu tepla budou malé.

   V průmyslu je velký potenciál ke snížení tepelných ztrát. Příliš často se specifikace pouze kopírují z předchozích projektů, některé jsou již desetiletí staré. Lepší izolací provozu lze dosáhnout mnoha přínosů; šetření energie a peněz, snižování emisí CO2 a dosažení efektivnějších provozů.

   Energeticky efektivní průmysl

   Obrázek: Jedna investice do energetické úspory výrobního procesu vytváří úspory nákladů na energii pro každý rok.

   Potrubí a zařízení v průmyslových závodech často přepravují zahřáté položky, jako je horká voda. Optimální výrobní proces vyžaduje, aby se úroveň vyrobeného tepla zachovala v celém procesu. Nejsou-li potrubí a zařízení správně izolována, dochází k tepelným ztrátám a je třeba více energie pro zachování úrovně. Nicméně v mnoha procesech některé části, jako jsou ventily, příruby nejsou vůbec izolované. Také špatná údržba provozní izolace způsobuje obrovské tepelné ztráty za rok.

   Stavebnictví je daleko před zpracovatelským průmyslem v oblasti předpisů energetické účinnosti. Když porovnáme úroveň izolace v pasivních domech a elektrárnách, uvidíme, že teploty používané v těchto systémech se hodně liší. Vzhledem k vysokým teplotám v elektrárnách je tepelná ztráta mnohem větší než u pasivních domů. Ale když budete porovnávat úroveň použité izolace ke snížení této ztráty, rozdíl je obrovský.

   Normy tepelné ztráty: Srovnání průmyslu a budov

     Elektrárna Současný stavební zákon Pasivní dům
    Teplota  250 °C - 640 °C   18 °C - 22 °C 18 °C - 22 °C 
    Tepelná ztráta (AGI Q101)  150 W/m2  < 10 W/m2  < 3 W/m2
    Tloušťka izolace  100 mm 100 mm  350mm - 500 mm 

   Zdroj: eiif.org

   Velmi často má průmyslová izolace velmi náročné požadavky. Teplota v zařízení dosahuje až 600-800 stupňů Celsia a procesy jsou lokalizovány většinou venku. K zajištění dobrých tepelných a mechanických vlastnosti musí mít izolace také dobrou odolnost proti vodě a antikorozní vlastnosti. Často se provozy nacházejí v blízkosti moře, kde je riziko koroze největší.

   Paroc je členem Evropské nadace průmyslové izolace
   Evropská nadace průmyslová izolace, EiiF, byla založena v roce 2009 a zahrnuje přední evropské dodavatele a výrobce izolací. Je to neutrální a nezisková instituce a podporuje nejšpičkovější metody průmyslové izolace pro posílení udržitelnosti a ziskovosti. Program EiiF zvyšuje povědomí o rostoucích velmi potřebných výhodách izolace. Nadace si klade za cíl ukázat skrytý potenciál a podporovat opatření pro lépe izolovaná trvale udržitelná řešení. 

   Více na >>

   http://www.eiif.org/default.asp