Zvukové bariéry

Zvukových nebo protihlukové bariéry, jako jsou stěny nebo clony, jsou navrženy tak, aby vytvořily akustický stín tím, že blokují volný pohyb zvukových vln. Snížení hladiny akustického tlaku v této oblasti stínu za překážkou je závislé na frekvenci. Při vysokých frekvencích je účinek bariéry jasný, zatímco při nízkých frekvencích (dlouhá vlnová délka) se stínový efekt snižuje.
Umístění zvukové bariéry musí být dobře zvolené. Aby pracovala co nejlépe, musí bariéra odklonit dráhu zvuku co nejvíce z přímé trasy a změnit směr co největším úhlem. Nejlepší účinek má clona, pokud je umístěna v blízkosti zdroje hluku. V polovině cesty mezi těmito dvěma je nejhorší pozice. Tlumení clony je určeno hlavně účinnou výškou clony, H, a šířkou clony v porovnání k velikosti zdroje hluku (viz obrázek níže).

 

Zvukové bariéry


Clony uvnitř budov musí být vždy v kombinaci se zvuk pohlcující střechou, aby se zabránilo odrazu. Za normálních okolností je účinek clony uvnitř budovy cca 5-10 dB. Činitel vzduchové neprůzvučnosti pro clonu musí být asi 20 –25 dBA.

 

Zvukové bariéry