Klasifikace zvuku

Schopnost materiálu absorbovat zvuk je obecně uváděna absorpčními koeficienty měřenými v různých frekvencích. V praxi to znamená, že jeden materiál má řadu různých absorpčních koeficientů na základě frekvencí.

Při určování vhodné absorpční třídy pro každý produkt se výrobek nejprve změří podle EN ISO 354. Výsledkem této zkoušky je absorpční křivka, která uvádí absorpční koeficienty pro každou frekvenci použitou v testu.

Vážený činitel zvukové pohltivosti (αw) je výsledkem srovnání mezi hodnotami činitele zvukové pohltivosti při standardních frekvencích a referenční křivky v souladu s ISO 11654. Všichni dodavatelé zavěšených podhledů v Evropě uvádějí αw, jelikož je to metoda, která byla přijata jako norma pro označení CE pro zavěšené podhledy.
EN ISO 11654 se používá také k zařazení zvukově absorpčních materiálů na základě naměřených křivek absorpce do kategorií od A do E. Třída A má nejlepší schopnost pohlcovat zvuk a E má nejslabší. Způsob instalace spolu s vlastnostmi materiálů má velký vliv na výsledek.

Tento klasifikační systém pomáhá návrhářům porovnávat a vybírat vhodný absorpční materiál pro různé účely. Akustické desky založené na kamenné vlně patří obecně do nejlepší třídy A.

 

Příklad: Při porovnávání různých produktů na základě jejich absorpční třídy.

Produkt 1 má absorpční třídu A a produkt 2 absorpční třídu C při stejném způsobu instalace. To znamená, že koeficient pohltivosti produktu 1 je o 50% lepší než produktu 2. Úkolem je vytvořit hrací místnost pro mateřskou školu s dozvukem 0,6 sekundy. Po výpočtu množství potřebného absorpčního materiálu můžeme vidět, že rozměry místnosti jsou takové, že produkt 1 musí pokrýt celý strop místnosti a také velkou část zdí, aby se dosáhlo požadované doby dozvuku. Zvolíme-li produkt 2, musíme použít jeden a půlkrát větší množství produktu v porovnání s produktem 1 s cílem dosáhnout stejné doby dozvuku. V praxi situace vede k tomu, že k dispozici není dost montážní plochy pro produkt 2.

 

αw  Třída zvukové pohltivosti
1.00–0.95–0.90  A
0.85–0.80  B
0.75–0.70–0.65–0.60  C
0.55–0.50–0.45–0.40–0.35–0.30  D
0.25–0.20–0.15  E
0.10–0.05–0.00  Neklasifikováno

Klasifikace pohlcení hluku