Konstrukční tepelná izolace

Konstrukční izolace se týká tepelné izolace, která slouží jako nosná média v konstrukci buď samostatně, nebo částečně spolu s dalšími nosnými médii. Požadavky stavební tepelné izolace jsou, kromě namáhání tlakem nebo silou, pevnost ve smyku a v tahu.

Pevné tepelně izolační dlaždice, desky a lamely

Pevné izolační výrobky jsou desky nebo lamely z minerální vlny. Typické oblasti použití pro pevné izolace jsou ploché střechy, plovoucí podlahy, omítané fasády, akustické podhledy a sendvičové panely. Nejdůležitější mechanické vlastnosti pro izolace v těchto aplikacích jsou:

  • Pevnost v tlaku a modul  (EN 826) 
  • Pevnost v tahu a modul (EN 1607)
  • Pevnost ve smyku a modul (EN 12090)
  • Bodové zatížení (EN 12430)
  • Dynamická tuhost  (EN 29052-1)
  • Pevnost v tahu za ohybu  
  • Pevnost při protahování