PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat Fix

PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat Fix je výrobek z nehořlavé kamenné vlny určený k tepelným, akustickým izolacím a izolacím zabraňujícím kondenzaci vlhkosti na ventilačních potrubích a vzduchotechnických zařízeních. Na jedné straně je opatřena kašírováním hliníkovou fólií zesílenou skelnou mřížkou a druhá strana je samolepící, krytá ochrannou snímatelnou fólií.

Datový list

 
Aktualizováno 30 led 2024
Číslo certifikátu
0809-CPR-1016 / Eurofins Expert Services Ltd, Kivimiehentie 4, FI-02150 Espoo. Finland
Identifikační kód
MW-EN 14303-T4-ST(+)50-WS1-MV2-CL10

Výrobce doporučuje aplikaci výrobku tam, kde teplota izolovaného povrchu nepřekročí 50 °C z důvodu vlastností použitého lepidla.

Rozměry

Rozměry
Šířka x délkaTloušťka
1000 x 10000 mm20 mm
1000 x 9000 mm25 mm
1000 x 8000 mm30 mm
1000 x 6000 mm40 mm
1000 x 5000 mm50 mm
1000 x 4000 mm60 mm
1000 x 3500 mm70 mm
1000 x 3000 mm80 mm
1000 x 2500 mm90 mm
1000 x 2500 mm100 mm
Podle EN 822Podle EN 823
Rozměrová stabilita
VlastnostHodnotaDle normy
Maximální provozní teplota - rozměrová stálost≤ 50 °C EN 14303:2009+A1:2013 (EN 14706)

Balení

Druh balení
Plastové pytle na paletě

Protipožární vlastnosti

Požární odolnost
VlastnostHodnotaDle normy
Reakce na oheň, Euroclass20-40 mm: B-s1,d0EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13501-1)
.50-100 mm: A2-s1, d0 
Kontinuální hoření
VlastnostHodnotaDle normy
Kontinuální hořeníNPD EN 14303:2009+A1:2013

Tepelné vlastnosti

Tepelný odpor
VlastnostHodnotaDle normy
Tepelná vodivost při 10 °C, λ100,038 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Tepelná vodivost při 50 °C, λ500,047 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Rozměry a toleranceT4 EN 14303:2009+A1:2013 (EN 823)

Odolnost proti vlhkosti

Propustnost vody
VlastnostHodnotaDle normy
Krátkodobá nasákavost vody WS, Wp≤ 1 kg/m² EN 14303:2009+A1:2013 (EN 1609)
Propustnost vodních par
VlastnostHodnotaDle normy
Difúzní odpor vodních parMV2 EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12086)
Difúzní odpor vodních par MU, µNPD EN 14303:2009+A1:2013

Rychlost uvolňování leptadel:

Stopová množství vodou rozpustných iontů a hodnota pH
VlastnostHodnotaDle normy
Chloridové ionty, Cl-< 10 ppm EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13468)

Protihlukové vlastnosti

Index absorpce hluku
VlastnostHodnotaDle normy
Absorpce hlukuNPD EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 354)

Mechanické vlastnosti

Pevnost v tlaku
VlastnostHodnotaDle normy
Napětí v tlaku při 10% stlačení CS(10), σ10NPD EN 14303:2009+A1:2013 (EN 826)

Emise

Uvolňování nebezpečných látek do vnitřního prostředí
VlastnostHodnotaDle normy
Uvolňování nebezpečných látekNPD EN 14303:2009+A1:2013

Odolnost

Požární odolnost vůči stárnutí / degradaci
Požární odolnost minerální vlny se s postupem času nezhoršuje. Klasifikace výrobku Euroclass se vztahuje na organický obsah, který se v průběhu času nemůže zvyšovat.
Požární odolnost vůči vysokým teplotám
Požární odolnost minerální vlny se nezhoršuje se zvyšující se teplotou. Klasifikace výrobku Euroclass se týká organického obsahu, který při vyšších teplotách zůstává stejný nebo se snižuje.
Tepelná odolnost vůči žáru/degradaci
Tepelná vodivost výrobků z minerální vlny se v průběhu času nemění, zkušenosti ukázaly, že struktura vláken je stabilní a póry neobsahují žádné jiné plyny kromě atmosférického vzduchu.

Installation

Teplota při instalaci musí být v rozmezí +5°C až + 35°C. Pokud je teplota nižší než +5°Csamolepící složka ztuhne a neplní svoji funkci. Výrobek může být skladován při teplotách do -20 °C, pokud je uskladněn na suchém místě mimo dosah přímých slunečních paprsků. Pak tato nízká teplota nemá vliv na lepící schopnosti a když se výrobek nechá nejméně dva dny v místě kde je teplota vyšší než + 10 °C může se použít k instalaci. Před aplikací výrobku musí být povrch čistý, suchý a odmaštěný.

Číslo certifikátu
0809-CPR-1016 / Eurofins Expert Services Ltd, Kivimiehentie 4, FI-02150 Espoo. Finland
Identifikační kód
MW-EN 14303-T4-ST(+)50-WS1-MV2-CL10

Výrobce doporučuje aplikaci výrobku tam, kde teplota izolovaného povrchu nepřekročí 50 °C z důvodu vlastností použitého lepidla.

Rozměry

Rozměry
Šířka x délkaTloušťka
1000 x 10000 mm20 mm
1000 x 9000 mm25 mm
1000 x 8000 mm30 mm
1000 x 6000 mm40 mm
1000 x 5000 mm50 mm
1000 x 4000 mm60 mm
1000 x 3500 mm70 mm
1000 x 3000 mm80 mm
1000 x 2500 mm90 mm
1000 x 2500 mm100 mm
Podle EN 822Podle EN 823
Rozměrová stabilita
VlastnostHodnotaDle normy
Maximální provozní teplota - rozměrová stálost≤ 50 °C EN 14303:2009+A1:2013 (EN 14706)

Balení

Druh balení
Plastové pytle na paletě

Protipožární vlastnosti

Požární odolnost
VlastnostHodnotaDle normy
Reakce na oheň, Euroclass20-40 mm: B-s1,d0EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13501-1)
.50-100 mm: A2-s1, d0 
Kontinuální hoření
VlastnostHodnotaDle normy
Kontinuální hořeníNPD EN 14303:2009+A1:2013

Tepelné vlastnosti

Tepelný odpor
VlastnostHodnotaDle normy
Tepelná vodivost při 10 °C, λ100,038 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Tepelná vodivost při 50 °C, λ500,047 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Rozměry a toleranceT4 EN 14303:2009+A1:2013 (EN 823)

Odolnost proti vlhkosti

Propustnost vody
VlastnostHodnotaDle normy
Krátkodobá nasákavost vody WS, Wp≤ 1 kg/m² EN 14303:2009+A1:2013 (EN 1609)
Propustnost vodních par
VlastnostHodnotaDle normy
Difúzní odpor vodních parMV2 EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12086)
Difúzní odpor vodních par MU, µNPD EN 14303:2009+A1:2013

Rychlost uvolňování leptadel:

Stopová množství vodou rozpustných iontů a hodnota pH
VlastnostHodnotaDle normy
Chloridové ionty, Cl-< 10 ppm EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13468)

Protihlukové vlastnosti

Index absorpce hluku
VlastnostHodnotaDle normy
Absorpce hlukuNPD EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 354)

Mechanické vlastnosti

Pevnost v tlaku
VlastnostHodnotaDle normy
Napětí v tlaku při 10% stlačení CS(10), σ10NPD EN 14303:2009+A1:2013 (EN 826)

Emise

Uvolňování nebezpečných látek do vnitřního prostředí
VlastnostHodnotaDle normy
Uvolňování nebezpečných látekNPD EN 14303:2009+A1:2013

Odolnost

Požární odolnost vůči stárnutí / degradaci
Požární odolnost minerální vlny se s postupem času nezhoršuje. Klasifikace výrobku Euroclass se vztahuje na organický obsah, který se v průběhu času nemůže zvyšovat.
Požární odolnost vůči vysokým teplotám
Požární odolnost minerální vlny se nezhoršuje se zvyšující se teplotou. Klasifikace výrobku Euroclass se týká organického obsahu, který při vyšších teplotách zůstává stejný nebo se snižuje.
Tepelná odolnost vůči žáru/degradaci
Tepelná vodivost výrobků z minerální vlny se v průběhu času nemění, zkušenosti ukázaly, že struktura vláken je stabilní a póry neobsahují žádné jiné plyny kromě atmosférického vzduchu.

Installation

Teplota při instalaci musí být v rozmezí +5°C až + 35°C. Pokud je teplota nižší než +5°Csamolepící složka ztuhne a neplní svoji funkci. Výrobek může být skladován při teplotách do -20 °C, pokud je uskladněn na suchém místě mimo dosah přímých slunečních paprsků. Pak tato nízká teplota nemá vliv na lepící schopnosti a když se výrobek nechá nejméně dva dny v místě kde je teplota vyšší než + 10 °C může se použít k instalaci. Před aplikací výrobku musí být povrch čistý, suchý a odmaštěný.

Číslo certifikátu
0809-CPR-1016 / Eurofins Expert Services Ltd, Kivimiehentie 4, FI-02150 Espoo. Finland
Identifikační kód
MW-EN 14303-T4-ST(+)50-WS1-MV2-CL10

Výrobce doporučuje aplikaci výrobku tam, kde teplota izolovaného povrchu nepřekročí 50 °C z důvodu vlastností použitého lepidla.

Rozměry

Rozměry
Šířka x délkaTloušťka
1000 x 10000 mm20 mm
1000 x 9000 mm25 mm
1000 x 8000 mm30 mm
1000 x 6000 mm40 mm
1000 x 5000 mm50 mm
1000 x 4000 mm60 mm
1000 x 3500 mm70 mm
1000 x 3000 mm80 mm
1000 x 2500 mm90 mm
1000 x 2500 mm100 mm
Podle EN 822Podle EN 823
Rozměrová stabilita
VlastnostHodnotaDle normy
Maximální provozní teplota - rozměrová stálost≤ 50 °C EN 14303:2009+A1:2013 (EN 14706)

Balení

Druh balení
Plastové pytle na paletě

Protipožární vlastnosti

Požární odolnost
VlastnostHodnotaDle normy
Reakce na oheň, Euroclass20-40 mm: B-s1,d0EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13501-1)
.50-100 mm: A2-s1, d0 
Kontinuální hoření
VlastnostHodnotaDle normy
Kontinuální hořeníNPD EN 14303:2009+A1:2013

Tepelné vlastnosti

Tepelný odpor
VlastnostHodnotaDle normy
Tepelná vodivost při 10 °C, λ100,038 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Tepelná vodivost při 50 °C, λ500,047 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Rozměry a toleranceT4 EN 14303:2009+A1:2013 (EN 823)

Odolnost proti vlhkosti

Propustnost vody
VlastnostHodnotaDle normy
Krátkodobá nasákavost vody WS, Wp≤ 1 kg/m² EN 14303:2009+A1:2013 (EN 1609)
Propustnost vodních par
VlastnostHodnotaDle normy
Difúzní odpor vodních parMV2 EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12086)
Difúzní odpor vodních par MU, µNPD EN 14303:2009+A1:2013

Rychlost uvolňování leptadel:

Stopová množství vodou rozpustných iontů a hodnota pH
VlastnostHodnotaDle normy
Chloridové ionty, Cl-< 10 ppm EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13468)

Protihlukové vlastnosti

Index absorpce hluku
VlastnostHodnotaDle normy
Absorpce hlukuNPD EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 354)

Mechanické vlastnosti

Pevnost v tlaku
VlastnostHodnotaDle normy
Napětí v tlaku při 10% stlačení CS(10), σ10NPD EN 14303:2009+A1:2013 (EN 826)

Emise

Uvolňování nebezpečných látek do vnitřního prostředí
VlastnostHodnotaDle normy
Uvolňování nebezpečných látekNPD EN 14303:2009+A1:2013

Odolnost

Požární odolnost vůči stárnutí / degradaci
Požární odolnost minerální vlny se s postupem času nezhoršuje. Klasifikace výrobku Euroclass se vztahuje na organický obsah, který se v průběhu času nemůže zvyšovat.
Požární odolnost vůči vysokým teplotám
Požární odolnost minerální vlny se nezhoršuje se zvyšující se teplotou. Klasifikace výrobku Euroclass se týká organického obsahu, který při vyšších teplotách zůstává stejný nebo se snižuje.
Tepelná odolnost vůči žáru/degradaci
Tepelná vodivost výrobků z minerální vlny se v průběhu času nemění, zkušenosti ukázaly, že struktura vláken je stabilní a póry neobsahují žádné jiné plyny kromě atmosférického vzduchu.

Installation

Teplota při instalaci musí být v rozmezí +5°C až + 35°C. Pokud je teplota nižší než +5°Csamolepící složka ztuhne a neplní svoji funkci. Výrobek může být skladován při teplotách do -20 °C, pokud je uskladněn na suchém místě mimo dosah přímých slunečních paprsků. Pak tato nízká teplota nemá vliv na lepící schopnosti a když se výrobek nechá nejméně dva dny v místě kde je teplota vyšší než + 10 °C může se použít k instalaci. Před aplikací výrobku musí být povrch čistý, suchý a odmaštěný.