Námořní výrobky v PAROC® Calculus

06 čvn 2019

Poslední vývoj výpočetního nástroje pro technické izolace PAROC Calculus otevírá dveře do světa lodního stavitelství. V aktualizované databázi jsou nyní k dispozici námořní výrobky PAROC a jejich specializované obklady.

Přidání námořních izolačních výrobků a obkladů do PAROC Calculus znamená, že všechny izolované položky na lodi nebo na moři – např. výfuky, potrubí, vzduchotechnické soustavy a nádrže – je nyní možné vypočítávat s použitím správných certifikovaných námořních výrobků PAROC.

Odkaz na PAROC Calculus

Výpočty se správnou emisivitou obložení mohou být velice důležité pro určování povrchových teplot izolovaných položek v námořním prostředí, a tedy také pro ochranu osob na moři.

Moderní lodní stavitelství z důvodů palivové efektivity, dojezdu a manévrovatelnosti stále více dbá na problematiku úspory hmotnosti – a proto je pro projektanty také velice šikovná funkce nástroje Calculus, která ukazuje hmotnost izolace.

Jak to funguje?
Chcete-li provádět výpočty s námořními výrobky PAROC, zaškrtněte pole „Marine object“ (Námořní objekt) pod záhlavím „Select object“ (Vybrat objekt). Nabídka výrobků se přepne na námořní výrobky. V nástroji Calculus jsou uvedeny nejběžněji používané námořní výrobky PAROC. V systému jsou také námořní obklady, uvedené pod záhlavím „Insulation“ (Izolace) v obkladových materiálech.